V dnešní době, kdy si všichni téměř výhradně stěžují, je mojí povinností, složit poklonu ochotnému personálu Bowlingu Celnice za perfektní servis při našem Novoročním setkání partnerů franchisové sítě. V podniku s takovým příjemným prostředím a osluhou akci rádi zopakujeme.